Blomstöd - Flowersupport

Buy this
  • från 550,00 kr
100 % SSL-säkrad

Blomstöd
Orginella, rustika rosor i plåt som är fäst på ett armeringsjärn. En fin detalj i rabatten och praktisk som blomstöd till dina höga växter. Finns i olika höjd och storlekar.


Material och storlek

Blänkande aluminium blomma som inte rostar

Stor 75 cm hög

Liten 50 cm hög

Plåt blomma i linoljebränt stål som förbättrar sin rost för varje säsong.

Stor 75 cm hög

Liten 50 cm hög


Alla blommor är handgjorda och därför unika ingen är den andre lik. Fäst på armeringsjärn med både najtråd och lödning. Stabilt och hållbart.


_______________________________________________

Flower support
Original rustic roses in sheet metal attached to a reinforcing bar. A nice detail in the flowerbed and practical as flower support for your tall plants. Available in different heights and sizes.

Material and size

Shiny aluminum flower that does not rust

Large 75 cm high

Small 50 cm high


Sheet flower in oilburnt steel that improves its rust for every season.

Large 75 cm high

Small 50 cm high

All flowers are handmade and therefore unique no one is the other like. Attach to rebar with both wire and solder. Stable and sustainable.